NVP Ostrava 9.4.2015

Rozhodčí: Ridarčíková Gabriela (SK)

PSI

Třída dorostu

Kipp Gold z Dančí louky
2.9.2015 VN1
O: Poker Face vom Old Tom M: Forgotten Charm von der Ischlerbahn
Chov: Smočková Zdeňka Maj: Hanušová Kateřina
Dustin z Petřkovických 5.10.2015 VN2
O: Dustin Gold Coll-Kony M: Becky Golden Blom
Chov: Novák Josef Maj: Foldynová Alena
Jupp Black z Dančí louky
1.9.2015 VN3
O: Jack in the Box von Crottorf M: Bejša z Dančí louky
Chov: Smočková Zdeňka Maj: Walová Marie

Třída mladých

Hell Boy from River Agara
15.4.2015 V1, CAJC
O: Bells z Jasmínových hor M: Etií Zlatá Džefinka z Dančí louky
Chov: Matoušková Tereza Maj: Ondřej Rošťák
Goia for Quidara Chytrá kráska 9.11.2014 VD2
O: Fredy Black Fredina Agi M: Xplain Me It African Gold
Chov: Přibylová Jaroslava Maj: Hanušová Kateřina

Mezitřída

Last in the Night Leawrey
10.4.2014 V1, CAC
O: Scottica's Silence in Golden M: Belle-Etoile D Or de Cabrenysset
Chov: Kucková Libuše Maj: Kucková Libuše
Gek Black z Dančí louky 25.11.2013 V2
O: Xcalibur von der Ischlerbahn M: Diana in Silverblue z Dančí louky
Chov: Smočková Zdeňka Maj: Hrušková Nikola

Třída otevřená

Cryon Marengo Bohemia
17.7.2012 V1, CAC, NV, BOS
O: Amor Black from Kosir Valley M: Airrin Gold Zahrada dětí
Chov: Matulíková Šárka Maj: Matulíková Šárka
Quantum z Rozkvetlé doliny 28.3.2013 V2, Res. CAC
O: Nyitramenti Royal Gesture M: Genever Gold Moravia Galaxy
Chov: Vlášek L. Maj: Batista De La Rosa Lenka
Briliant Blue Finestra
14.11.2013 V3
O: Lovely Larry Sir vom Brüggenerland M: Aura Blue Finestra
Chov: Bártová Vlasta Maj: Bártová Vlasta
Clark Black Fredina Agi 23.11.2009 VD4
O: Spoke Blue Nellago M: Polly Black Nellago
Chov: Holainová Karin Maj: Hudcová Simona

Třída pracovní

Erny Gold Coll-kony 14.4.2008 V1, CAC
O: Early Sunshine Hirundo M: Jessi Gold Coll-kony
Chov: Konečná V. Maj: Kučeríková Veronika

Třída vítězů

Amore Mio New Marton
3.12.2009 V1, CAC
O: Dark Sky from Graslic Hills M: Gloria vom Hause Reinhard
Chov: Antonín Nič Maj: Vránová Emília
Fairmont Faitte Aratinga 14.3.2014 V2, Res. CAC
O: Lancelot Sir vom Brüggenerland M: Dubuqué Deliqué Aratinga
Chov: Mecerová Petra Maj: Cerhová Kamila

Třída veteránů

Sabres Blue Horny Vlčí žleb
30.10.2007 V1, BOV
O: Camelot Prince Noko Bohemia M: Hornes Blue Vlčí žleb
Chov: Matějek Josef Maj: Všetečková Jana

FENY

Třída dorostu

Jayla Blue z Dančí louky
1.9.2015 VN1
O: Jack in the Box von Crottorf M: Bejša z Dančí louky
Chov: Smočková Zdeňka Maj: Rošťák Ondřej

Třída mladých

Bijou Blue Princess Celestial Glamour 18.3.2015 V1, CAJC, BOJ, JBIG
O: Kangasvuokon Merlin M: Polar Beauty Modrý Iris
Chov: Váchová Marcela Maj: Váchová Marcela
Arien z Čirého pramene 7.7.2015 V2
O: Pure Black Magic von der Ischlerbahn M: Glamorous Ever After
Chov: Nývltová Eva Maj: Otáhal Roman
Cherie z Dančí louky
9.1.2015 V3
O: Canterbury Tale von der Ischlerbahn M: Bejša z Dančí Louky
Chov: Smočková Zdenka Maj: Martincová Karolína
Iren Fredina Agi
27.1.2015 VD4
O: Lovley Larry Sir vom Brüggener-Land M: Cassie Blue Fredina Agi
Chov: Holainová Karin Maj: Kunčík A.

Mezitřída

Automn Sonnet Julzar 25.10.2014 V1, CAC
O: Cast a Shadow Camanna M: Success Fatranský sen
Chov: Filipová Terézia Maj: Filipová Terézia
Efife ze Skalního vrchu 4.5.2014 V2, Res. CAC
O: Arpad Gold Vorašif M: Deonií Zlatá Dominance
Chov: Kwasniaková E. Maj: Kwasniaková E.
Ejsí ze Skalního vrchu 4.5.2014 V3
O: Arpad Gold Vorašif M: Deonií Zlatá Dominance
Chov: Kwasniaková E. Maj: Janků Zdeňka
Greis Blue z Dančí louky 28.4.2014 V4
O: Xcalibur von der Ischlerbahn M: Diana In Silver Blue z Dančí louky
Chov: Smočková Zdeňka Maj: Dostálová L.
Hirem Zlatá Erkarča z Dančí louky 2.10.2014 V
O: Erny Gold Coll-Kony M: Cara Dark Peony z Dančí louky
Chov: Smočková Zdeňka Maj: Rašťák O.
Hopsinka Zara z Dančí louky 2.10.2014 neposouzena
O: Erny Gold Coll-Kony M: Cara Dark Peony z Dančí louky
Chov: Smočková Zdeňka Maj: Kučeriková Veronika

Třída otevřená

Lost and Found Ever After
15.3.2014 V1, CAC, NV, BOB
O: Sweet Face Gatsby v. Obersten-Holz M: Goldilocks Ever After
Chov: Petrášková Lenka Maj: Tomíčková Veronika
Chaya Fredina Agi 30.5.2014 V2, Res. CAC
O: Lovely Larry Sir vom Brüggenerland M: Arlenn Fredina Agi
Chov: Holainová Karin Maj: Martynková Miluše
Brita Black Finestra
14.11.2013 V3
O: Lovely Larry Sir vom Brüggenerland M: Aura Blue Finestra
Chov: Bártová Vlasta Maj: Bártová Vlasta
Fantastic Feebee Ronna Bohemia
24.10.2011 V4
O: Especially For You de la Chapelle aux Arbres M: Wonderful Dream Windie of Kassiopeia
Chov: Náhlovská Eva Maj: Seligerová Zdeňka
Celestýna Šenovská perla
27.9.2013 VD
O: Clark Black Fredina Agi M: Zaira Blue Vermiko
Chov: Hudcová Simona Maj: Bražinová Lenka
Kassy Zlatá Domimance
28.9.2013 odstoupila
O: Faith in Ever After M: Caila z Mlýnského úvozu
Chov: Batista De La Rosa Lenka Maj: Chládek Robert

Třída vítězů

Etoile du Soir Lago Benea 6.5.2011 V1, CAC
O: Ice Vision of African Gold M: Amina Lago Benea
Chov: Gogolínová Jitka Maj: Váchová Marcela
Close & Closer at African Gold 17.6.2012 V2, Res. CAC
O: Poker Face vom Old Tom M: Pure Magic African Gold
Chov: Reslerová Jitka Maj: Seligerová Zdeňka

Třída veteránů

Daira Karino Bohemia
14.1.2006 V1
O: Ashley Noko Bohemia M: Iris z Beskydských pastvin
Chov: Janýška Karel Maj: Dostálová Lenka