STANDARD

Collie Rough - Kolie dlouhosrstá
Platnost od 19.1.2011

Země původu
Velká Británie.

Použití
Ovčácký pes.

FCI - klasifikace
Skupina 1- Psi ovčáci a honáčtí (kromě psů švýcarských salašnických)
Sekce 1 - Ovčáci.
Bez pracovní zkoušky.

Stručný historický přehled
Dlouhosrstá a krátkosrstá kolie jsou stejné, až na délku srsti. Předpokládá se, že plemeno vzniklo ze psů, které do Skotska přivezli původně Římané. Ti se tu křížili s místními původními typy psů.. Puristé mohou poukazovat na jemné rozdíly, které se objevovaly podle toho, jak si jednotliví chovatelé vybírali svůj chovný materiál, ale skutečností zůstává, že se obě plemena velmi nedávno vyvinula z jednoho chovatelského základu a popravdě řečeno dodnes lze nalézt společné linie. Dlouhosrstá kolie je poněkud ušlechtilejší verze původní pracovní kolie - Skotského ovčáka a je šlechtěna více než posledních sto let. Mnozí jedinci jsou stále schopni se prosadit uspokojivě při práci, pokud jim je tato šance nabídnuta. Základním poselstvím je, že navzdory své kráse, je kolie pořád pracovní pes.

Celkový vzhled
Jde o psa největší krásy s klidnou důstojností. Žádná část těla není v nesprávném poměru vzhledem k celku. Stavba těla se vyznačuje
silou a aktivitou, bez známek těžkopádnosti a jakýchkoli stop hrubosti. Výraz je nejdůležitější a je ho dosaženo pouze díky vyváženosti
a perfektnímu poměru lebeční části (mozkovny) k čenichové partii, velikostí, tvarem, barvou a uložením oka, korektním nasazením
a nesením ucha.

Povaha a temperament
Přátelsky založená, bez jakékoliv stopy nervozity nebo agresivity. Dokonalý společenský pes, přátelský, veselý a aktivní, s dobrým
vztahem k dětem a ostatním psům.

Hlava
Vyváženost hlavy je velice důležitá; musí být posuzována v poměru k velikosti psa. Při pohledu shora i z profilu se hlava podobá tupému, čistě střiženému klínu s hladkými vnějšími liniemi. Zužuje se plynule po stranách v hladké linii od uší až ke špičce černého nosu. Při pohledu z profilu probíhají horní linie lebky a obličejové partie rovnoběžně, paralelně a jsou stejně dlouhé, odděleny stopem. Střední bod mezi vnitřními koutky očí (současně střed korektně umístěného stopu) představuje střed vyvážené délky hlavy. Hloubka lebky od nadočnicových oblouků až pod okraj spodní čelisti nesmí být nikdy nadměrná (celkově ne hluboká).

MOZKOVNA

Lebka

Plochá.

Stop

Mírný, přesto zřetelný.

LÍCNÍ ČÁST

Nos

Vždy černý.

Čenich

Konec hladkého, dobře zakulaceného nosu je tupý, nikdy hranatý. Nikdy ztenčený.

Čelisti/zuby

Čelisti silné, spodní čelist jasně zřetelná. Zuby dobré velikosti. Perfektní, pravidelný a kompletní nůžkový skus, tzn. horní zuby těsně přesahují spodní zuby a jsou kolmo vsazené v čelisti.

Líce

Lícní kosti nevyčnívají.

Oči

Velice důležitý bod dávající psovi půvabný "sladký" výraz. Střední velikosti (nikdy příliš malé), poněkud šikmo uložené, mandlového tvaru, barvy tmavě hnědé, vyjma jedinců se zbarvením blue-merle, u kterých jsou oči (jedno nebo obě, celé nebo částečně) modré nebo modře skvrnité. Výraz plný inteligence, s živým a bystrým pohledem při naslouchání.

Uši

Malé, nasazené na lebce ani příliš blízko, ani příliš daleko od sebe. V klidu položené dozadu, avšak jakmile je vzbuzena pozornost psa, jsou otočeny dopředu a neseny polovztyčené, tj. přibližně dvě třetiny ucha stojí vzpřímeně a horní třetina je sklopena přirozeným způsobem dopředu až pod vodorovnou linii přehybu.

Krk
Svalnatý, silný, dostatečně dlouhý, dobře klenutý.

Trup
Nepatrně delší, než je výška v kohoutku.

Hřbet

Pevný.

Bedra, záď

Mírně klenutá.

Hrudník

Hluboký; za lopatkami značně široký; žebra dobře klenutá..

Ocas
Dlouhý, poslední článek dosahující nejméně k hleznu. V klidu je nesen nízko, ale s lehce zvednutou špičkou. Při vzrušení může být nesen výše, ale nikdy nesmí být nad hřbetem.

Končetiny
HRUDNÍ KONČETINY

Lopatka a rameno

Šikmá a dobře zaúhlená.

Lokty

Nikdy nejsou vytočené ven nebo dovnitř.

Předloktí

Rovné a svalnaté, s přiměřeně silnými dlouhými kostmi.

Přední tlapky

Oválné; polštářky dobře vyplněné. Prsty klenuté a těsně sevřené.

PÁNEVNÍ KONČETINY

Stehna

Svalnatá.

Kolena

Dobře zúhlená.

Lýtka

Suchá a šlachovitá.

Hlezna

nízko posazená a silná.

Zadní tlapky

Oválné; polštářky dobře vyplněné. Prsty klenuté a těsně sevřené. Nepatrně méně klenuté, než přední. lightly less arched than forefeet.

Chůze / pohyb
Pohyb je nepřehlédnutelným, charakteristickým znakem tohoto plemene. Dobře stavěný pes nikdy nevytáčí lokty, a přesto jsou přední tlapy při pohybu poměrně blízko u sebe. Křížení končetin, kličkující nebo valivá chůze je vysoce nežádoucí. Při pohledu zezadu stojí pánevní končetiny od hlezenního kloubu k zemi paralelně, avšak ne příliš těsně u sebe. Při pohledu ze strany je pohyb plynulý. Silné zadní běhy s vydatným posunem. Je žádoucí odpovídající prostorný krok, měl by být lehký a bez námahy. Zásadní je absolutní jistota v pohybu.

Srst
Osrstění

Kopíruje vnější linie těla, velmi husté. Krycí srst rovná a na dotek hrubá, podsada měkká, hebká a velmi hustá, téměř skrývající kůži; hříva a náprsenka jsou velmi bohaté; na masce a obličeji srst hladká, na špičkách uší krátká, směrem k nasazení ucha srsti přibývá; praporce na hrudních končetinách bohaté, pánevní končetiny až k hleznům bohatě osrstěné, ale pod hleznem srst hladká. Osrstění na ocase velmi bohaté.

Zbarvení

Sobolí, sobolí a bílé, trikolor a blue-merle.

Sobolí

jakýkoli odstín od světle zlaté až po sytě mahagonovou nebo stínová sobolí. Světle slámové nebo krémové zbarvení je vysoce nežádoucí.

Trikolorní

převládá černá se sytými tříslově zbarvenými znaky na končetinách a hlavě. Rezatý nádech krycí srsti je vysoce nežádoucí..

Blue-merle

převažuje jasná stříbřitě modrá, s černým mramorováním (skvrnami). Syté tříslové znaky jsou žádoucí, ale jejich absence nesmí být penalizována. Velké černé skvrny, břidlicové zbarvení nebo rezatý nádech jak na krycí srsti, tak v podsadě, jsou vysoce nežádoucí.

Všechna výše uvedená zbarvení by měla ve větší, či menší míře vykazovat pro kolie typické bílé znaky. Obvyklá je tato bílá kresba: celý nebo částečně bílý límec, bílá náprsenka, končetiny, bílá špička ocasu. Lysina může být na čenichu a/nebo lebce.

Velikost
Kohoutková výška: Psi: 56 - 61 cm. Feny 51 - 56 cm.

Vady
Jakákoli odchylka od výše uvedených bodů musí být považována za vadu, přičemž posouzení její závažnosti musí být přímo úměrné stupni odchylky, jejímu dopadu na zdraví a životní pohodu (welfare) psa a na jeho schopnost vykonávat jeho tradiční práci.

Vylučující vady

  • Agresivní nebo příliš bázlivý jedinec.
  • Každý pes, vykazující zřejmé abnormality nebo abnormality v chování, musí být vyloučen.


Poznámka
Psi musí mít dvě očividně normálně vyvinutá varlata zcela sestouplá v šourku.

Zdroj: www.cmku.cz