Klubová výstava Chropyně 12.9.2015

Rozhodčí: Gogolínová Jitka

PSI

Třída mladých

Kyzer Fatranský sen 13.9.2014 V1, CAJC
O: Lynmead Not a Dollar More M: Unchained Fatranský sen
Chov: Kotuláš Miroslav Maj: Pěnička D.
Last in the Night Leawrey
10.4.2014 V2
O: Scottica's Silence in Golden M: Belle-Etoile D Or de Cabrenysset
Chov: Kucková Libuše Maj: Kucková Libuše
Arow Amazing Cherub Sitija 11.6.2014 V3
O: Prince of Sunlight Mr.Bombastic M: Hot Black Coffee Ko-To-Ra
Chov: Maj:
Goia For Quidara Chytrá kráska 9.11.2014 V4
O: Fredy Black Fredina Agi M: Xplain me it African Gold
Chov: Přibylová Jaroslava Maj: Hanuš V.

Mezitřída

Arden Couleur Argent Celestial Glamour 7.10.2013 V1, CAC
O: Kangasvuokon Merlin M: Polar Beauty Modrý Iris
Chov: Váchová Marcela Maj: Guzeeva Mariya

Třída otevřená

Clark Black Fredina Agi 23.11.2009 V1, CAC
O: Spoke Blue Nellago M: Polly Black Nellago
Chov: Holainová Karin Maj: Hudcová Simona
Andy od Zlatonosné říčky 5.2.2013 V2, Res. CAC
O: Amore Mio New Marton M: Edina Gold Fredina Agi
Chov: Kučerová Martina Maj: Lesákovi V. + M.
Brit Blue Vermiko
19.9.2012 V3
O: Kangasvuokon Merlin M: Lucky Starline Blue Devotion
Chov: Koubek Miloslav Maj: Melicharová Simona
Edgar z Mlýnského úvozu
26.1.2011 VD4
O: Especially For You de la Chapelle aux Arbres M: Brendy z Mlýnského úvozu
Chov: Vainarová Zuzana Maj: Lamešová Marcela
Xenon Flash Modrý Iris
4.7.2013 VD
O: Cacahuete Lago Benea M: Night Star Modrý Iris
Chov: Kratochvílová Miroslava Maj: Kratochvílová Miroslava
Collies of Sealand Tabaluga Titus-Night 4.5.2012 nedostavil se
O: Collies of Sealand Pink Panther-Red M: Collies of Sealand Rebecca Rose-Night
Chov: Zwygart E. Maj: Zwygart E.

Třída vítězů

Born for Agara and African Gold
12.9.2011 V1, CAC, Vítěz Chropyně, BOS
O: Poker Face vom Old Tom M: Tisha´s Black Minx vom Old Tom
Chov: Reslerová Jitka Maj: Matoušková T. + Reslerová J.
Amore Mio New Marton 3.12.2009 V2, Res. CAC
O: Dark Sky from Graslic Hills M: Gloria vom Hause Reinhard
Chov: Nič Antonín Maj: Vránová Emília
Sabres Blue Horny Vlčí žleb
30.10.2007 V3
O: Camelot Prince Noko Bohemia M: Hornes Blue Vlčí žleb
Chov: Josef Matějek Maj: Všetečková Jana
Nyitramenti Eusebio 24.9.2009 nedostavil se
O: Budweiser vom Hause Reinhard M: Nyitramenti Wonderful Life
Chov: Balazsovits János Maj: Balazsovits János

Třída veteránů

Early Sunshine Hirundo 5.4.2005 V1, BOV
O: Queenly Mighty Quinn of Kassiopeia M: Dreaming Dove Hirundo
Chov: Němečková Z. Maj: Pešátová M.

FENY

Třída štěňat

Bijou Blue Princess Celestial Glamour 18.3.2015 VN1
O: Kangasvuokon Merlin M: Polar Beauty Modrý Iris
Chov: Váchová Marcela Maj: Váchová Marcela

Třída dorostu

Iren Fredina Agi
27.1.2015 VN1
O: Lovley Larry Sir vom Brüggener-Land M: Cassie Blue Fredina Agi
Chov: Holainová Karin Maj: Kunčík A.

Třída mladých

Just Sweet Look Fatranský sen 12.9.2014 V1, CAJC, BOJ
O: C.I.B. Lynmead Not A Dollar More M: Blossom Black Fatranský sen
Chov: Kotuláš M. Maj: Knyblová L.
Iron Lady od Dennynky 28.9.2014 V2
O: Zazziky Spice Of African Gold M: Calamity Jane New Marton
Chov: Setichovská Monika Maj: Pešátová M.
Monsolina Frut Of Sun 27.8.2014 VD3
O: Full Kiss de Cathyja M: Simply Blue Salsina
Chov: Naumova V. Maj: Kudrová Ivana
Loeva Zlatá Dominance 19.5.2014 VD4
O: Etien Gold od Dennynky M: Caila z Mlýnského úvozu
Chov: Batista De La Rosa Lenka Maj: Fučková I.
Greis Blue z Dančí louky 28.4.2014 VD
O: Xcalibur von der Ischlerbahn M: Diana In Silver Blue z Dančí louky
Chov: Smočková Zdeňka Maj: Dostálová L.

Mezitřída

Bonnie Gold Vorašif
20.4.2014 V1, CAC, Vítěz Chropyně, BOB
O: Etien Gold od Dennynky M: Feebee z Jasmínových hor
Chov: Fišarová Věra Maj: Reslerová Jitka
Challenge Pour Lago Benea 21.3.2014 V2, Res. CAC
O: Lovely Larry Sir vom Brüggener-Land M: Golden Hanna v. Rhododendronwaldchen
Chov: Gogolínová Jitka Maj: Plíštilová Eva
Annick Noir Brillant Celestial Glamour 7.10.2013 V3
O: Kangasvuokon Merlin M: Polar Beauty Modrý Iris
Chov: Váchová Marcela Maj: Lukešová Jitka
Zafira Ultra Gold Modrý Iris
15.02.2014 VD4
O: Kangasvuokon Merlin M: Kassandra Gold Modrý Iris
Chov: Kratochvílová Miroslava Maj: Kratochvílová Miroslava

Třída otevřená

Meggan z Beskydských pastvin 8.4.2012 V1, CAC
O: Vital Spark African Gold M: Aidinne Golden Bloom
Chov: Knyblová Lenka Maj: Juchelková Alena
Yumiko Modrý Iris
20.01.2014 V2
O: Bodyguard Wir-Coll M: Nathali Gold Modrý Iris
Chov: Kratochvílová Miroslava Maj: Kratochvílová Miroslava
Zaira Blue Vermiko 10.9.2010 V3
O: Vard Black Vermiko M: Lucky Starline Blue Devotion
Chov: Koubek Miroslav Maj: Hudcová Simona
Hot Blue love Of Red-Moon Rising 26.11.2013 VD4
O: Xcalibur von der Ischlerbahn M: Gemma Blue of Irish Home
Chov: Anita Leitner Maj: Kotuláš M. + Bryndza D.
Diana Gold Chytrá kráska 29.8.2012 nedostavila se
O: Poker Face vom Old Tom M: True Colours African Gold
Chov: Přibylová Jaroslava Maj: Štaiglová Kateřina
Maruška z Beskydských pastvin 8.4.2012 nedostavila se
O: Vital Spark African Gold M: Aidinne Golden Bloom
Chov: Knyblová Lenka Maj: Knyblová Lenka

Třída pracovní

Espérance Lago Benea 6.5.2011 V1, CAC
O: Ice Vision of African Gold M: Amina Lago Benea
Chov: Gogolínová Jitka Maj: Růžičková Gabriela

Třída vítězů

Fixed Idea from River Agara 9.12.2014 V1, CAC
O: Born for Agara and African Gold M: Ask An Answer from River Agara
Chov: Matoušková Tereza Maj: Matoušková Tereza
Xplain me it African Gold 30.7.2010 V2, Res. CAC
O: Star Light vom Adlerwappen M: Tisha´s Black Minx vom Old Tom
Chov: Reslerová Jitka Maj: Přibylová Jaroslava
Nyitramenti Bridget of Radway 20.1.2011 nedostavila se
O: Nyitramenti Waterloo M: Snow Stail Acme of Perfection
Chov: Balazsovits János Maj: Balazsovits János

Třída veteránů

Kassandra Gold Modrý Iris 6.5.2006 V1
O: Bodyguard Wir-Coll M: Blond Belle Modrý iris
Chov: Kratochvílová Miroslava Maj: Kratochvílová Miroslava


Za pomoc s výsledky děkuji Lence Knyblové!