NVP Mladá Boleslav 19.7.2014

Rozhodčí: Božena Ovesná

PSI

Třída otevřená

Fruit du Soleil Lago Benea 22.11.2011 V1, CAC
O: Mister Miracolo v. Wengerhof M: Connaissance Lago Benea
Chov: Goglínová Jitka Maj: Součková Martina
Champion Pardal z Asuanu 3.5.2012 VD2
O: Handsome Boy Ko-To-Ra M: Spirit of the Blues Silvello
Chov: Zemánková A. + H. Maj: Bočková Alena
Eldoret Edward Aratinga
2.3.2012 nedostavil se
O: Prince of Sunlight Quenchless Love M: Baabda Baffee Aratinga
Chov: Mecerová Petra Maj: Holovský Karel

Třída vítězů

Buon Giorno New Marton 1.5.2011 V1, CAC, NV
O: Dark Sky from Graslic Hills M: Veryblackangel Della Cambrianella
Chov: Nič Antonín Maj: Exnerová Dana
Arpad Gold Vorašif 27.5.2012 VD2
O: Etien Gold od Dennynky M: Feebee z Jasmínových hor
Chov: Fišárová Věra Maj: Bačinová Radka

FENY

Třída mladých

Jeopardy Ever After 28.7.2013 V1, CAJC, BOJ
O: Prince of Sunlight Mr. Bombastic M: Nicolaysen´s Nanu Nana
Chov: Petrášková Lenka Maj: Součková M. + Petrášková L.
Donasita von Crottorf 26.4.2013 V2
O: Newark Spider Man M: Greta Garbo von Crottorf
Chov: Baroness von Hahn Dina Maj: Krobová Denisa
Nessiata Blue Dream Ischlerbahn 30.3.2013 V3
O: Xcalibur von der Ischlerbahn M: Inclan Summer of Castle Garden
Chov: Kirisits Joanne Maj: Cerhová Kamila

Mezitřída

Giulia Gold Fredina Agi
24.12.2012 V1, CAC
O: Samba Black Joker v. Wengerhof M: Arlenn Fredina Agi
Chov: Holainová Karin Maj: Součková Martina
Gracious Goddess Ronna Bohemia 2.4.2013 V2, Res. CAC
O: Queenly Mighty Guinn of Kassiopeia M: Wonderful Dream Windie of Kassiopeia
Chov: Náhlovská Eva Maj: Náhlovská Eva

Třída otevřená

Elegant Marbled Lady from River Agara
17.4.2011 V1, CAC, NV, BOB
O: Ice Vision of African Gold M: Baroness Brena Ronna Bohemia
Chov: Matoušková Tereza Maj: Setichovská Monika
Giulia d´Or Lago Benea 22.5.2012 V2, Res. CAC
O: Kangasvuokon Merlin M: Golden Hanna v. Rhododendronwaldchen
Chov: Gogolínová Jitka Maj: Váchová Marcela
Vanilla Heat Modrý Iris 15.4.2012 V3
O: Ice Vision African Gold M: Eowyn Dafy Žabí tůně
Chov: Kratochvílová Miroslava Maj: Matějková Ivana
Forgotten Charm von der Ischlerbahn 26.10.2011 VD4
O: Xcalibur von der Ischlerbahn M: Early Golden Queen´s
Chov: Kirisits Joanne, Melanie & Peter Maj: Smočková Zdeňka
Ginette d´Or Lago Benea 22.5.2012 VD
O: Kangasvuokon Merlin M: Golden Hanna v. Rhododendronwaldchen
Chov: Gogolínová Jitka Maj: Pokorná Pavlína

Třída vítězů

Close & Closer at African Gold 17.6.2012 V1, CAC
O: Poker Face vom Old Tom M: Pure Magic African Gold
Chov: Reslerová Jitka Maj: Seligerová Zdeňka